Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mặt hàng xơ sợi staple
xơ sợi staple
(TBTCO) - Theo dự thảo thông tư được Bộ Tài chính công bố ngày 16/6, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng xơ sợi staple thuộc các nhóm 55.01, 55.02, 55.03, 55.04, 55.06 và 55.07 dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng đồng loạt từ 0% lên mức 2%.