Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mất nước sinh hoạt
mat nuoc tai Dao tan
(TBTCO) - Hầu hết các hộ gia đình đều cảm thấy hết sức bức xúc và bất bình, bởi vẫn đóng tiền nước hàng tháng rất đầy đủ, nhưng khi bị mất nước lại không hề nhận được thông báo nào từ phía công ty nước sạch.