Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa máy bay hoãn do chim trời
tau bay vietjet
(TBTCO) - Ngày 6/1, do chim trời va vào tàu bay Vietjet khiến tàu phải dừng bay để kiểm tra và bảo dưỡng kỹ thuật. Hai chuyến bay trong ngày phải hủy do sự cố này. Một số chuyến bay khác bị ảnh hưởng dây chuyền thay đổi giờ bay.