Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa máy lọc nước Haohsing
mya loc nuoc
(TBTCO) - Để tạo niềm tin và "dụ" được nhiều người dân mua máy lọc nước, nhân viên bán hàng của Công ty Thắng Anh liên tục khẳng định "Công ty đã được sự cho phép của Sở Công thương, UBND huyện Phú Bình, lãnh đạo xã Kha Sơn cho về đây giới thiệu và thử nước ô nhiễm cho bà con...”.