Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa máy móc
Hội thảo rào cản môi trường kinh doanh
(TBTCO) - Xóa bỏ các rào cản trong kinh doanh đầu vào trung gian ngành nông nghiệp, thực chất để kéo đầu tư tư nhân vào nông nghiệp, giúp cho đầu vào giảm chi phí để tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm.
cơ quan việt nam ở nước ngoài
(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành Thông tư 341/2016/TT-BTC quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
Xay xát
(TBTCO) - Chính phủ cần ban hành thêm các chính sách hỗ trợ vốn thông qua vay ưu đãi lãi suất, khuyến khích hợp tác, đồng thời cải thiện về thể chế kinh tế thông thoáng hơn, tạo điều kiện thuận lợi để nhiều DN thật sự có nhu cầu được hưởng ưu đãi của chính sách thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp.
máy móc, thiết bị chuyên dùng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu khẩn trương ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
may
(TBTCO) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định quy định chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
cơ giới hóa
(TBTCO) - Qua khảo sát 92 cơ sở chế tạo máy tại 15 tỉnh, thành phố đại diện cho cả 7 vùng kinh tế cả nước cho thấy, doanh nghiệp (DN) nhỏ chiếm chủ yếu với 53%, DN siêu nhỏ là 36%, vừa là 4,5%, còn lại là các DN có số lao động trên 300 người, chiếm 6,5%.
máy sản xuất bia nhập khẩu
(TBTCO) - Cả 4 mã hàng máy móc cơ khí nhập khẩu đang được Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh tăng thuế từ 2 đến 3% đều thuộc danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuất được.
chính sách thuế
(TBTCO) - Sau khi trở thành thành viên chính thức của WTO, Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện nguyên tắc không phân biệt đối xử thông qua việc sửa đổi hệ thống chính sách thuế trong giai đoạn vừa qua. Theo đó, chính sách thuế được áp dụng bình đẳng giữa DN trong nước và DN nước ngoài.
ptb
(TBTCO) - ĐHCĐ bất thường lần một năm 2015 CtyCP Phú Tài (mã Ck PTB) vừa thông qua phương án phát hành 3,6 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm huy động vốn bổ sung máy móc thiết bị cho các nhà máy và bổ sung vốn lưu động.