Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa máy quay phim
cong nghiep
(TBTCO) - Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến tháng 10 ước đạt 8,48 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung 10 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu nhóm này ước đạt 75,93 tỷ USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ.