Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Maybank Kim Eng (MBKE)
(TBTCO) - Cty CP Chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE) cho biết đã vừa được UBCKNN chấp thuận chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên và Maybank Kim Eng. Nếu mọi thủ tục hoàn thành, đây sẽ là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam có 100% vốn nước ngoài.