Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa MCL
(TBTCO) - 2.220.000 triệu cổ phiếu của Cty CP Phát triển nhà và sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh (MCK MCL) sẽ bị hủy niêm yết theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), do cty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định chính thức tạm ngừng giao dịch cổ phiếu MCL của Công ty cổ phần Phát triển nhà và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Chí Linh kể từ ngày 5/8/2013.