Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa MCP
mcp
(TBTCO) - CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (mã Ck MCP) công bố 6 tháng đầu năm lãi 19,9 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm, công ty dự tính lãi thêm 5 tỷ đồng.
(TBTCO) - CtyCP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2013; CtyCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED) thông báo lịch tạm ứng cổ tức năm 2013; CtyCP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện (PTP) thông báo lịch chi trả cổ tức năm 2012.
mcp
(TBTCO) - Cty CP In và Bao bì Mỹ Châu (MCK MCP) vừa có văn bản giải trình với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) về việc lợi nhuận sau thuế quý III/2013 tăng hơn 275% so với cùng kỳ năm 2012.