Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Meet bis
(TBTCO) - Đây là số liệu được công bố tại buổi hội thảo tổng kết dự án Meet- Bis Việt Nam do Ủy ban Châu Âu tài trợ, nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu dùng của DN vừa và nhỏ (DNVVN), hướng đến phát triển bền vững ở Châu Á vào chiều 19/9, tại Hà Nội.