Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Microsofl
alt
TBTCO - Microsofl và VCCI vừa chính thức ký biên bản ghi nhớ cùng nhau hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm bao gồm Xây dựng nhận thức cho khối DNNVV Việt Nam về ứng dụng, triển khai CNTT, đặc biệt là về thiết bị và công nghệ điện toán đám mây nhằm tối ưu hóa tiềm năng của các DN.