Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Microsoft Việt Nam
ky ket
(TBTCO) - Ngày 25/11/2016, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Tin học và Thống kê tài chính (THTK), Bộ Tài chính và Công ty Microsoft Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ về chương trình hợp tác công nghệ thông tin giai đoạn 2016- 2020, trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai.
one
(TBTCO) - Microsoft Việt Nam vừa chính thức giới thiệu dịch vụ lưu trữ đám mây mới mang tên OneDrive tới người dùng Việt Nam.