Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa miến bẩn
miến bẩn
(TBTCO) - Trong nội dung Công văn số 100/VP-VX vừa ký ban hành, Phó Chủ tịch UBND TP .Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND huyện Hoài Đức kiểm tra tình hình sản xuất miến tại làng nghề Dương Diễu, Minh Khai (Hoài Đức).