Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Miễn phí sử dụng Tài khoản
VP bank
(TBTCO) - Từ nay đến ngày 9/12, VPBank triển khai chương trình “Tận hưởng công nghệ đỉnh cao” ưu đãi miễn phí sử dụng tài khoản thanh toán trong vòng 12 tháng và dành tặng hơn 30.000 phần quà rất hấp dẫn cho các khách hàng mở mới tài khoản thanh toán tại ngân hàng.