Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa miễn thuế cho ôtô nhập
ô tô
(TBTCO) - Xe ôtô của cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước làm việc trong thời gian từ 1 năm trở lên theo lời mời của cơ quan Nhà nước Việt Nam nhập khẩu để sử dụng trong thời gian làm việc tại Việt Nam, được miễn thuế NK, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT.