Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Miễn thuế thu nhập
miễn thuế
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 97/2016/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.
chuyên gia nước ngoài
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ quyết định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
thuế thu nhập cá nhân
(TBTCO) - Miễn thuế TNCN tăng thêm nằm trong mức miễn thuế và thời gian miễn thuế tương tự như đối với việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 154/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.
thuế thu nhập doanh nghiệp
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa ký ban hành văn bản hướng dẫn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập của Quỹ đầu tư phát triển địa phương gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Luat thue
(TBTCO) - Dự án Luật sửa đổi các luật thuế gồm 17 điểm chính, trong đó có bỏ mức khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị; ưu đãi thuế TNDN cho các DN thuộc lĩnh vực ưu tiên, dự án trên 12.000 tỷ đồng; xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế; nhiều quy định cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan...
hỗ trợ thuế
(TBTCO) - Từ ngày 25/8, một loạt chính sách ưu đãi thuế cho phát triển thủy sản sẽ chính thức có hiệu lực.