Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
thuế thu nhập doanh nghiệp
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa ký ban hành văn bản hướng dẫn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập của Quỹ đầu tư phát triển địa phương gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Luat thue
(TBTCO) - Dự án Luật sửa đổi các luật thuế gồm 17 điểm chính, trong đó có bỏ mức khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị; ưu đãi thuế TNDN cho các DN thuộc lĩnh vực ưu tiên, dự án trên 12.000 tỷ đồng; xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế; nhiều quy định cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan...