Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa miễn tiền sử dụng đất
nha o xa hoi
(TBTCO) - Theo hướng dẫn tại Thông tư số 139/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, các dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
miễn tiền sử dụng đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 139/2016/TT- BTC hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất; tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ cho chủ đầu tư khi xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội.
miễn tiền sử dụng đất vùng ngập lũ
(TBTCO) - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất làm nhà ở do di dời khỏi nơi ngập lụt (vùng thiên tai) trước ngày 1/7/2014 thuộc diện được miễn nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở.
Nghị định 45/2014/NĐ-CP
(TBTCO) - Theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, có 5 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất.
chinh sach
(TBTCO) - Quy định này vừa được Tổng cục Thuế đã ban hành tại công văn số 794/TCT-CS về hướng dẫn miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với các mạng.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 176/2013/TT-BTC hướng dẫn việc miễn tiền thuê đất, miễn tiền sử dụng đất phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost).