Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa miếu mạo
Ấn Độ nhắm vào lượng vàng khổng lổ từ đền chùa để đối phó mất cân bằng thương mại
(TBTCO) - Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang lên kế hoạch triển khai một chương trình trong tháng 5, nhằm khuyến khích các ngôi đền giàu có tại Ấn Độ gửi vàng vào ngân hàng để hưởng lãi suất.