Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa minh bạch
tchq
(TBTCO) - Năm 2020, ngành Hải quan tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan để công khai, minh bạch góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng...
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Với việc tham gia diễn đàn, Chính phủ Việt Nam cam kết tuân thủ nghĩa vụ thành viên để tạo cơ sở cho việc Việt Nam tiến tới tham gia ký kết Hiệp định đa phương về Hỗ trợ hành chính thuế.
tổng kết vụ chính sách thuế
(TBTCO) - Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, trong triển khai nhiệm vụ năm 2019, Vụ Chính sách thuế đã thực hiện với tinh thần cao, chất lượng tốt hơn. Theo Thứ trưởng, chính sách thuế đã rõ ràng, minh bạch, ít vướng mắc hơn.
Minh bạch
(TBTCO) - Hà Nội sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN và cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước đầu tư tại DN trong thời gian tới, nhằm tiếp tục tái cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.
Ông Sửu
(TBTCO) - Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn và công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản TP.Hà Nội đạt nhiều kết quả ấn tượng. Tới đây, Hà Nội sẽ minh bạch thông tin điện tử cho các dòng sản phẩm nông sản an toàn.
TT
(TBTCO) - Chiều 15/7, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ họp bàn các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian tới.
thau
(TBTCVN) - Quy định tại chương 15 - Mua sắm chính phủ trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ tạo ra cơ hội rất lớn cho các nhà thầu trong nước và tạo sự bình đẳng, minh bạch trong thị trường mua sắm công của Việt Nam.
nâng cao tính minh bạch trên TTCK
(TBTCO) - JICA đã cam kết hỗ trợ thị trường cổ phiếu Việt Nam, giúp UBCKNN tăng cường năng lực quản lý, giám sát, hướng tới mục tiêu “bảo đảm tính công khai, minh bạch, tăng cường năng lực quản lý, giám sát, thanh tra và cưỡng chế thực thi, bảo vệ lợi ích nhà đầu tư và lòng tin của thị trường.
POBI
(TBTCO) - Kết quả Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018 cho thấy chỉ số trung bình về công khai ngân sách tỉnh đạt 51/100 điểm (cao hơn so với chỉ số trung bình của POBI 2017 là 30,5 điểm), cho thấy mức độ công khai ngân sách của 63 tỉnh năm 2018 đã cải thiện hơn so với năm 2017.