Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa minh bạch
Đầu tư công
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025. Theo đó, thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm đến năm 2020 trên 90% và đến năm 2025 trên 92%.
tien
(TBTCVN) - Nâng cao năng lực quản trị (NLQT) và minh bạch hoạt động tài chính (MBHĐTC) là hướng đi giúp doanh nghiệp (DN) tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng thành công. Đồng thời, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả tổ chức tín dụng (TCTD) và DN, giảm rủi ro cho TCTD và nền kinh tế…
Việc công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam ngày càng được mở rộng
(TBTCVN) - Với nỗ lực của Bộ Tài chính, việc công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam ngày càng được mở rộng và phù hợp với thông lệ quốc tế.
hoi thao
(TBTCVN) - Kiểm toán độc lập – một ngành dịch vụ đặc biệt có điều kiện, là công cụ quản lý quan trọng thực hiện công khai, minh bạch thông tin kinh tế - tài chính, bảo vệ lợi ích những người sử dụng thông tin.
Hà Nội
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019. Kế hoạch và dự toán phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả.
hai quan
(TBTCVN) - Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, tình trạng chấp hành kỷ luật ngân sách nhà nước (NSNN) ở nhiều nơi, nhiều chỗ còn chưa nghiêm.
bh
(TBTCVN) - Thời gian qua ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm mới, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ còn nỗ lực chi trả bồi thường nhanh chóng, đơn giản, minh bạch, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp khách hàng ngày càng tin tưởng tham gia bảo hiểm nhân thọ.
xuat khau
(TBTCO) - Lao động Việt Nam đang phải chịu mức phí xuất khẩu lao động cao so với lao động ở các nước khác. Mặc dù vậy, nhiều người lao động khi đi xuất khẩu không tìm được việc làm phù hợp.
Nhiều trường hợp DN không có khả năng nộp các khoản nợ thuế vào NSNN vì những lý do bất khả kháng.
(TBTCVN) - Trả lời phỏng vấn của phóng viên TBTCVN, Luật sư Choi Ji Ung, Giám đốc Công ty Luật ASEAN cho rằng.