Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa minh bạch
NTM
(TBTCO) - Sau 8 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM), với những cơ chế đầu tư ngày càng minh bạch, phát huy được vai trò làm chủ của người dân, các nguồn lực xây dựng NTM đã được huy động và sử dụng có hiệu quả.
kb
(TBTCVN) - Trong thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có nhiều cải cách trong công tác tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) theo các thông lệ tốt trên thế giới.
BVSC
(TBTCO) - Tại lễ vinh danh các doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu 2018, Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã được vinh danh trong Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất - Nhóm vốn hóa vừa.
bac giang
(TBTCVN) - Luôn chú trọng đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
ksnb
(TBTCVN) - Kiểm soát nội bộ (KSNB) là công cụ hữu ích giúp các cơ quan, đơn vị ngăn ngừa được hành vi gian lận, qua đó sử dụng hiệu quả, minh bạch ngân sách, tài sản nhà nước.
tham
(TBTCVN) - Theo Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng, hoạt động quản lý tài chính, ngân sách là những lĩnh vực nhạy cảm tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực. Vì vậy, lãnh đạo Bộ Tài chính luôn rất coi trọng và quyết liệt chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trong ngành.
sua
(TBTCO) - Khi áp dụng Chương trình Sữa học đường ở địa phương cần linh hoạt, đặc biệt công khai minh bạch thông tin sản phẩm, hướng tới mục tiêu cuối cùng là cải thiện dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc trẻ em.
cc
(TBTCO) - Việc cung cấp thông tin trong lĩnh vực khoáng sản công khai, minh bạch giúp người dân bảo vệ quyền khai thác và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào việc khai thác, sử dụng nguồn lợi khoáng sản một cách bền vững, đạt hiệu quả cao. Tuy vậy, người dân hiện vẫn khó tiếp cận thông tin này.
dau tu
(TBTCVN) - Luật Đầu tư công năm 2015 đã đem lại những kết quả tích cực trong siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả trong đầu tư công. Tuy nhiên, qua 3 năm thực hiện, Luật bộc lộ một số hạn chế mà thường được nhắc đến nhất là quy trình, thủ tục phức tạp, cứng nhắc, chưa phù hợp thực tiễn.