Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa minh bạch
Ông Sửu
(TBTCO) - Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn và công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản TP.Hà Nội đạt nhiều kết quả ấn tượng. Tới đây, Hà Nội sẽ minh bạch thông tin điện tử cho các dòng sản phẩm nông sản an toàn.
TT
(TBTCO) - Chiều 15/7, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ họp bàn các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian tới.
thau
(TBTCVN) - Quy định tại chương 15 - Mua sắm chính phủ trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ tạo ra cơ hội rất lớn cho các nhà thầu trong nước và tạo sự bình đẳng, minh bạch trong thị trường mua sắm công của Việt Nam.
nâng cao tính minh bạch trên TTCK
(TBTCO) - JICA đã cam kết hỗ trợ thị trường cổ phiếu Việt Nam, giúp UBCKNN tăng cường năng lực quản lý, giám sát, hướng tới mục tiêu “bảo đảm tính công khai, minh bạch, tăng cường năng lực quản lý, giám sát, thanh tra và cưỡng chế thực thi, bảo vệ lợi ích nhà đầu tư và lòng tin của thị trường.
POBI
(TBTCO) - Kết quả Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018 cho thấy chỉ số trung bình về công khai ngân sách tỉnh đạt 51/100 điểm (cao hơn so với chỉ số trung bình của POBI 2017 là 30,5 điểm), cho thấy mức độ công khai ngân sách của 63 tỉnh năm 2018 đã cải thiện hơn so với năm 2017.
Kim Thuý
(TBTCO) - Phát biểu tại phiên họp ngày 22/5, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thuý (Đà Nẵng) đã nêu ra một số vấn đề về thu - chi ngân sách mà thời gian qua chưa được hiểu đúng như về minh bạch ngân sách, tỷ lệ đóng góp của các thành phố lớn, hay tỷ lệ chi cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp...
thủ tướng 1
(TBTCO) - Nhấn mạnh tinh thần kết hợp kinh tế với quốc phòng, Thủ tướng nêu rõ việc phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng nhằm bảo đảm minh bạch, không có vùng cấm và theo đúng quy định pháp luật.
(TBTCO) - Làm nên cuộc cách mạng sữa tươi tại Việt Nam, đấu tranh minh bạch thị trường sữa, lan tỏa tinh thần sản xuất thực phẩm sạch, hữu cơ,… Những thành tựu này đã tạo nên sức ảnh hưởng mạnh mẽ của bà Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược tập đoàn TH tại Việt Nam.
Minh bạch
(TBTCO) - Theo UBND TP.Hà Nội, năm 2018, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) luôn được thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; trong đó xác định phòng ngừa tham nhũng là chính và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.