Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa minh bạch
thủ tướng 1
(TBTCO) - Nhấn mạnh tinh thần kết hợp kinh tế với quốc phòng, Thủ tướng nêu rõ việc phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng nhằm bảo đảm minh bạch, không có vùng cấm và theo đúng quy định pháp luật.
(TBTCO) - Làm nên cuộc cách mạng sữa tươi tại Việt Nam, đấu tranh minh bạch thị trường sữa, lan tỏa tinh thần sản xuất thực phẩm sạch, hữu cơ,… Những thành tựu này đã tạo nên sức ảnh hưởng mạnh mẽ của bà Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược tập đoàn TH tại Việt Nam.
Minh bạch
(TBTCO) - Theo UBND TP.Hà Nội, năm 2018, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) luôn được thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; trong đó xác định phòng ngừa tham nhũng là chính và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.
NTM
(TBTCO) - Sau 8 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM), với những cơ chế đầu tư ngày càng minh bạch, phát huy được vai trò làm chủ của người dân, các nguồn lực xây dựng NTM đã được huy động và sử dụng có hiệu quả.
kb
(TBTCVN) - Trong thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có nhiều cải cách trong công tác tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) theo các thông lệ tốt trên thế giới.
BVSC
(TBTCO) - Tại lễ vinh danh các doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu 2018, Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã được vinh danh trong Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất - Nhóm vốn hóa vừa.
bac giang
(TBTCVN) - Luôn chú trọng đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
ksnb
(TBTCVN) - Kiểm soát nội bộ (KSNB) là công cụ hữu ích giúp các cơ quan, đơn vị ngăn ngừa được hành vi gian lận, qua đó sử dụng hiệu quả, minh bạch ngân sách, tài sản nhà nước.
tham
(TBTCVN) - Theo Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng, hoạt động quản lý tài chính, ngân sách là những lĩnh vực nhạy cảm tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực. Vì vậy, lãnh đạo Bộ Tài chính luôn rất coi trọng và quyết liệt chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trong ngành.