Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa minh bạch
trần thanh mẫn
(TBTCO) - Đây là chương trình làm việc hàng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đối với các địa phương mà thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách.
quản trị công ty
(TBTCO) - Tăng cường chất lượng quản trị công ty là một chặng đường dài để thay đổi từ nhận thức đến triển khai, thực thi. Do vậy, chất lượng quản trị công ty không thể thay đổi trong “năm một, năm hai” mà phải là một quá trình và vì thế, giải pháp hiệu quả nhất vẫn là “mưa dầm thấm lâu”.
doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu
(TBTCO) - Điểm công bố thông tin và minh bạch có mối quan hệ tích cực với kết quả kinh doanh được đo bằng ROE và ROA. Kết quả cũng cho thấy rằng, mỗi 1% tăng của điểm công bố thông tin và minh bạch đồng nghĩa với việc ROA tăng 0,1% và ROE tăng 0,12%.
Hà Tĩnh
(TBTCO) - Với việc tích cực tuyên truyền và hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức của cơ quan thuế, đến nay tỉnh Hà Tĩnh có 1.489 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử và trải nghiệm những tiện ích như tiết kiệm chi phí, quản lý hiệu quả, tránh tình trạng mất mát, thất lạc hóa đơn.
h
(TBTCO) - Ban thư ký Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa ra mắt cơ sở dữ liệu mới về giấy phép nhập khẩu - kết quả của 4 năm nỗ lực xây dựng.
in
(TBTCO) - Kết quả khảo sát Công khai ngân sách cấp quốc gia OBI, MOBI và POBI năm 2019 đã cho thấy Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ về minh bạch ngân sách cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp bộ ngành.
tôn vinh doanh nghiệp UPCoM
(TBTCO) - Hội đồng phê duyệt tôn vinh doanh nghiệp đăng ký giao dịch (UPCoM) quy mô lớn thực hiện công bố thông tin và minh bạch tốt đã tổ chức phiên họp đầu tiên để rà soát kết quả đánh giá các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin và minh bạch tốt 2019 - 2020.
UPCoM
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thành lập Hội đồng phê duyệt tôn vinh doanh nghiệp đăng ký giao dịch (UPCoM) quy mô lớn thực hiện công bố thông tin và minh bạch tốt 2019 - 2020.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao
(TBTCVN) - Tại Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI diễn ra ngày 20/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá, ngành Hải quan đã nỗ lực phấn đấu, chủ động sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách...