Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Mizuho Bank Ltd
VP Bank
(TBTCO) - Ngày 12/12, Tổng cục Hải quan tổ chức ký kết hợp tác thu thuế điện tử 24/7 với 6 ngân hàng (Sacombank, Mizuho Bank LTD, SCB, VPBank, HDBank, LienVietPostBank), thực hiện thu thuế điện tử 24/7 từ ngày 15/12/2017, nâng tổng số ngân hàng tham gia lên con số 11.
(TBTCO) - Đà Nẵng sẽ là một trong những điểm trung chuyển hàng hóa lớn của Việt Nam trong tương lai, khi Việt Nam trở thành một điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế.