Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mô hình cánh đồng mẫu lớn
(TBTCO) - Đó là số vốn mà Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa kí kết thỏa thuận tài trợ dành cho Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang (AGPPS). Khoản vay này sẽ giúp AGPPS đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và trung hạn để phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
canh dong mau lon
(TBTCO) - Phát huy hiệu quả của cánh đồng mẫu lớn (CĐML), ngành nông nghiệp Bạc Liêu đang nhân rộng mô hình sản xuất này từ gần 2.000 ha hiện nay lên 5.000 ha vào năm 2015 với tổng vốn đầu tư cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất khoảng 17 tỷ đồng.