Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mô hình chợ
chợ cóc
(TBTCO) - Còn nhiều vướng mắc trong chuyển đổi mô hình chợ là ý kiến của các quận huyện khi tham dự hội nghị giao ban trực tuyến công tác quản lý Nhà nước cấp huyện trên địa bàn TP. Hà Nội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do Sở Công thương Hà Nội tổ chức ngày 12/7.
kiến nghị dừng xây dựng chợ kết hợp TTTM
(TBTCO) - Sở Công thương Hà Nội vừa có văn bản báo cáo UBND TP. Hà Nội về tình hình quản lý, đầu tư xây dựng các dự án chợ - Trung tâm thương mại (TTTM) trên địa bàn thành phố và kiến nghị thành phố dừng triển khai mô hình này.
TTTM kết hợp chợ truyền thống
(TBTCO) - Mô hình trung tâm thương mại (TTTM) kết hợp chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội hoạt động thiếu hiệu quả, một phần là do quy hoạch và thiết kế các chợ chưa phù hợp với thói quen sinh hoạt của người tiêu dùng.
an toàn thực phẩm
(TBTCO) - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành dự án “Mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” trên địa bàn thành phố.