Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mobitech show
mobitech show
(TBTCO) - Công ty cổ phần Giải trí Việt Nam vừa phối hợp với Sở Công thương TP.Đà Nẵng và Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng tổ chức buổi giới thiệu về Lễ hội điện thoại và công nghệ (Mobitech Show) lần đầu tiên.