Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mời chào hàng
(TBTCO) - Bộ Tài chính thông báo mời chào hàng chỉnh lý tài liệu lưu trữ cho Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Phú Thọ thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm, lắp đặt rèm gỗ trụ sở làm việc cho Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Thái Bình thông báo mời chào hàng gói thầu “Mua sắm lắp đặt Giá kho Lưu trữ trang bị cho các đơn vị thuộc ngành thuế Thái bình năm 2014”.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Phú Thọ thông báo mời chào hàng gói thầu Cung cấp hộp cactong đựng tài liệu phục vụ chỉnh lý tài liệu giai đoạn 2008 - 2012 tại Văn phòng KBNN tỉnh và KBNN huyện, thị trực thuộc KBNN Phú Thọ.
(TBTCO) - Cục Tin học và Thống kê (Bộ Tài chính) thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua sắm bổ sung RAM máy chủ trong hệ thống Intranet".
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua sắm khung kệ sắt đơn đa năng 07 tầng cho Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng năm 2014".
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng thông báo mởi chào hàng gói thầu "Mua sắm máy Photocopy kỹ thuật số và máy in A4 cho Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng năm 2014".
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn mời thầu trang bị rèm cửa.
(TBTCO) - Cục thuế tỉnh Hoà Bình thông báo mời chào hàng cung cấp và lắp đặt nội thất đồ gỗ ( Bàn, ghế, tủ tài liệu...) cho một số Chi cục Thuế trực thuộc.