Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa môi giới bảo hiểm
Khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng Khung tiêu chuẩn năng lực
(TBTCO) - Ngày 24/6, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính phối hợp với Viện Bảo hiểm, tài chính Úc và New Zealand (ANZIIF) tổ chức hội thảo giới thiệu Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
hội thảo bảo hiểm
(TBTCO) - Bộ Tài chính khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ và DN môi giới bảo hiểm áp dụng Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn do Bộ Tài chính mới ban hành, nhằm giúp thị trường bảo hiểm Việt Nam phát huy tiềm lực, duy trì cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.
bo tro bao hiem
(TBTCO) - Hiện Việt Nam đã có những cam kết mở cửa thị trường đối với dịch vụ bổ trợ bảo hiểm (BH) tại các FTA; cam kết này cũng đã được khẳng định trong Hiệp định CPTPP. Cơ quan quản lý BH cho biết, sẽ sớm tạo dựng hành lang pháp lý cho dịch vụ bổ trợ BH phát triển, đáp ứng nhu cầu thị trường.
trang 14
(TBTCVN) - Kết thúc năm 2016 tổng phí bảo hiểm (BH) thu xếp qua môi giới BH ước đạt 7.208 tỷ đồng, trong đó khối các doanh nghiệp (DN) đầu tư nước ngoài chiếm 95,3% thị phần, các DN trong nước chỉ chiếm 4,7%.
môi giới bảo hiểm
(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH), Bộ Tài chính, năm 2016 tổng phí bảo hiểm (BH) thu xếp qua môi giới ước đạt 7.170 tỷ đồng. Trong đó phí BH do khối các DN môi giới có vốn đầu tư nước ngoài thu xếp chiếm 95,1% thị phần, khối các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 4,9%.
mgbh
(TBTCO) - 8 tháng đầu năm 2016, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 4.290 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2015.
môi gioi bh
(TBTCO) - 7 tháng đầu năm 2016, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 3.940 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ.
môi giới bảo hiểm
(TBTCO) - Vốn pháp định của DN kinh doanh môi giới bảo hiểm (BH) gốc hoặc môi giới tái BH là 4 tỷ đồng; kinh doanh môi giới BH gốc và môi giới tái BH là 8 tỷ đồng.
thiij trường môi giới bảo hiểm 2015
(TBTCO) - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, kết thúc năm 2015, tổng doanh thu của các DN môi giới bảo hiểm tăng 14,3% so với cùng kỳ. Thời gian tới, Cục dự kiến sẽ đề xuất quy định cụ thể hơn về doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm, tạo điều kiện để DN môi giới bảo hiểm phát triển mạnh mẽ.