Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mời thầu xây dựng
(TBTCO) - Công ty CP TVĐT Xây dựng Kiến Giang mời thầu xây dựng gồm nhà làm việc mở rộng, nhà làm việc cải tạo, nhà phụ trợ cải tạo, các hạng mục phụ trợ.
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa mời thầu Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
(TBTCO) - Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Dự trữ Nhà nước mời thầu Thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu Dự trữ Nhà nước.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn mời thầu Thi công xây dựng trụ sở làm việc.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Trà Vinh mời thầu Xây dựng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Cầu Ngang
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh mời thầu Xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Ba Chẽ, Quảng Ninh
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Đồng Nai mời thầu Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ
(TBTCO) - Cục thuế tỉnh Hải Dương mời thầu Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Thanh Hà.
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Gia Lai mời thầu gói "Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai"