Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa môi trường đầu tư an toàn
c
(TBTCO) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký khẳng định, bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực, Quảng Ninh sẽ giữ vững là địa bàn an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Tỉnh cam kết sẽ đồng hành, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ mọi khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.