Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa môi trường nông thôn
n
(TBTCO) - Sau 12 năm thực hiện, đến hết ngày 31/10/2016 doanh số cho vay của chương trình cho vay nước sách và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) đạt 40.561 tỷ đồng với hơn 5 triệu lượt khách hàng vay vốn.
Môi trường nông thôn
(TBTCO) - Nhằm xây dựng nông thôn sạch đẹp và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của bà con nông dân, trong 2 ngày 3/12/2015 và 4/12/2015, Syngenta Việt Nam phối hợp với Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh An Giang tổ chức chiến dịch “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh”.
baocao
(TBTCO) - Ngày 24/6, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ công bố Báo cáo môi trường quốc gia 2014 chuyên đề về “Môi trường nông thôn”, nhằm đánh giá tổng quan môi trường nông thôn của Việt Nam trong giai đoạn 2010 -2014.
nuoc
(TBTCO) - Đây là số kinh phí ngân sách trung ương dự kiến hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk trong năm 2015, để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015.