Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Mỗi xã một sản phẩm
Nho
(TBTCO) - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận vừa quyết định phê duyệt 4 tỷ đồng cho Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh.
Ninh Thuận
(TBTCO) - UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Phát triển mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và đặc thù tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, dự toán kinh phí thực hiện chương trình OCOP của tỉnh là 7,6 tỷ đồng.
OCOP
(TBTCO) - Đến nay cả nước đã có 49 tỉnh, thành phố ban hành quyết định phê duyệt đề án, kế hoạch Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Theo kế hoạch của 49 tỉnh đã phê duyệt, đến năm 2020 dự kiến đạt trên 2.418 sản phẩm. Tổng nguồn lực huy động đạt gần 8.516 tỷ đồng.
ong hue
(TBTCO) - Các đơn vị tổ chức theo đuổi mục tiêu xây dựng Hội chợ Quốc tế Hàng thủ công mỹ nghệ và quà tặng Việt Nam, Triển lãm OCOP Việt Nam trở thành Hội chợ ấn tượng nhất ở Đông Nam Á nhằm tạo nên một bước đột phá để phát triển xuất khẩu.
khởi nghiệp
(TBTCO) - Sáng 8/1, tại Trường Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ phát động Khởi nghiệp từ chương trình mỗi xã một sản phẩm trong thanh niên, sinh viên.
OCOP
(TBTCO) - Mục tiêu của chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020 là tiêu chuẩn hóa 50% sản phẩm, dịch vụ du lịch nông thôn hiện có, phát triển mới 1.000 sản phẩm; công nhận ít nhất 100 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao cấp quốc gia; đồng thời phát triển 8 - 10 làng văn hóa du lịch.
HTX
(TBTCO) - Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 45.000 tỷ đồng.
c
(TBTCO) - Ngày 2/9, tại Trung tâm Hội nghị TP Hạ Long, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo giải pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại sản phẩm chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).
b
(TBTCO) - Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức cho nhân dân trong huyện về sản xuất hàng hóa và tổ chức dịch vụ đa dạng hoá sản phẩm.