Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa một cửa quốc gia
hải quan
(TBTCO)- Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, năm 2021, đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại là mục tiêu quan trọng được ngành Hải quan tập trung thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.
Cites
(TBTCO) - Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam (Tổng cục Lâm nghiệp) đã kết nối 2 thủ tục hành chính đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và tiếp nhận 113 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 108 hồ sơ.
doanh nghiệp
(TBTCO) - Thực hiện thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp tại Cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh đã rút ngắn được thời gian thông quan hàng hóa, tiết kiệm thời gian cho cả cơ quan quản lý nhà nước.
Đà Nẵng
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hỗ trợ Bộ Y tế triển khai thí điểm 9 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia.
HQ
(TBTCO) -Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan địa phương về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 2 thủ tục của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
hàng hải
(TBTCO) - Theo Cục Hàng hải Việt Nam, năm 2020, đơn vị này đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Giao thông vận tải) và Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) triển khai 11 thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.
Hỗ trợ DN
(TBTCO) - Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện thí điểm 5 thủ tục hành chính về dược phẩm của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia từ 1/12/2020 đến hết ngày 28/2/2021 sẽ được cơ quan hải quan hỗ trợ thực hiện.
thực vật
(TBTCO) - Thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, đến nay đã có 4 thủ tục được triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) lĩnh vực bảo vệ thực vật.
hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã tiếp nhận văn bản đề nghị của Bộ Y tế về việc phối hợp triển khai 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm tham gia thí điểm trên Cơ chế một cửa quốc gia, kể từ 1/12/2020.