Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa một cửa quốc gia
hải quan
(TBTCO)- Trong 6 tháng đầu năm 2020, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), cơ chế một cửa ASEAN (ASW) đã được Tổng cục Hải quan cùng các bộ, ngành thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP (ngày 01/01/2019) với 198 thủ tục hành chính được kết nối…
Bộ Tài chính nỗ lực cải thiện mức độ hài lòng của doanh nghiệp
(TBTCO) - Ngày 22/6, Tổng cục Hải quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã đồng tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo “Đánh giá mức độ hài lòng của Doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng thông tin một cửa quốc gia”.
Cán bộ hải quan hướng dẫn DN giải quyết TTHC trên NSW.
(TBTCVN) - “Việc đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp (DN) và thời gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) sẽ tiếp tục được Bộ Tài chính, trực tiếp là Tổng cục Hải quan chủ trì phối hợp với các bộ, ngành tổ chức hàng năm.
Cong bo
(TBTCO)- Cần hoàn thiện và đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin, đẩy nhanh việc triển khai thanh toán điện tử, nâng cấp các chức năng giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp (DN) khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng thông tin Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).
Vu thi mai-dt
(TBTCO)- Bộ Tài chính (trực tiếp là Tổng cục Hải quan) tiếp tục nỗ lực hợp tác với các bộ, ngành để đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa các khâu thực hiện thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN).
cảng hải phòng
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố tập trung triển khai đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ nhằm nâng cao xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2020 - 2021.
hải phòng
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan cho biết, thông qua việc áp dụng Cơ chế một cửa ASEAN từ năm 2018 đến nay đã tiết kiệm 5,7 triệu USD chi phí giao dịch cho doanh nghiệp (DN)…
Hải Phòng
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã tiếp nhận và phối hợp triển khai thí điểm kết nối 2 thủ tục hành chính của Bộ Y tế tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) kể từ 15/6/2020.
Cán bộ hải quan hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh
(TBTCVN) - Tổng cục Hải quan cùng phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID TFP) tại Việt Nam tổ chức khảo sát “Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp (DN) và thời gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) qua Cơ chế một cửa quốc gia".