Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Một cửa trong cung cấp dịch vụ công
thủ tục hành chính
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa có thông báo số 213/TB-UBND chỉ đạo thực hiện Đề án thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại một số DN nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố.