Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa MSTT
MSTT
(TBTCO) - Đây là tính toán được Bộ Tài chính đưa ra khi tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.
ô tô công
(TBTCO) - Đây là một quy định mới trong Quyết định quy định mua sắm tài sản nhà nước (TSNN) theo phương thức tập trung vừa được Bộ Tài chính trình lên Chính phủ.
(TBTCO) - Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện cơ chế mua sắm tài sản nhà nước (TSNN) theo phương thức tập trung, vừa được Bộ Tài chính đệ trình Thủ tướng Chính phủ.
mua sắm công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng về tình hình thực hiện thí điểm mua sắm tài sản nhà nước (TSNN) theo phương thức tập trung (MSTT). Phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính xung quanh vấn đề này.