Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mua hàng miễn thuế
hang mien thue
(TBTCO) - Nghị định kinh doanh hàng miễn thuế đã được Chính phủ ban hành, trong đó quy định cụ thể đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế.
chuyen bay miễn thuế
(TBTCO) - Từ ngày 1.11.2015, hành khách được mua hàng miễn thuế trên tàu bay của hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam.