Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mua hạt hấp thụ
vimico
(TBTCO) - Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin (VIMICO) tổ chức Phiên đấu giá mua vật tư hạt hấp thụ phục vụ sản xuất của Công ty Luyện đồng Lào Cai.