Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mua hóa đơn bất hợp pháp
Dùng bán hóa đơn bất hợp pháp để hoàn thuế có thể bị xử lý hình sự
(TBTCO) - Trường hợp qua thanh tra, kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng pháp luật thuế, có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan thuế thực hiện lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự, theo dõi, xử lý.