Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
TPCP
(TBTCO) - Hàng quý, chậm nhất sau 5 ngày làm việc, Kho bạc Nhà nước thông báo tổng hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong quý trên trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước.
cp
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã Ck NBB) vừa thông báo phương án giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ.
chevron
(TBTCO) - Các cổ đông của công ty thăm dò và sản xuất hydrocarbon Noble Energy vừa thông qua một thỏa thuận bán công ty này cho tập đoàn năng lượng đa quốc gia Chevron, qua đó đưa Chevron trở thành nhà sản xuất dầu đá phiến số 2 của Mỹ.
tdc
(TBTCO) - Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Mã Ck TDC) vừa công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu.
di
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (mã Ck FDC) vừa thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, gia tăng giá trị cổ đông.
vnm
(TBTCO) - Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (mã Ck VNM) vừa công bố thông tin về việc mua 17,5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, tương đương 1% vốn điều lệ.
ck
(TBTCO) - Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (mã Ck GEX) vừa thông báo đăng ký mua lại 29 triệu cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá cổ phiếu và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.
pp
(TBTCO) - Công ty cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (mã Ck HAH) vừa thông qua phương án mua lại 2 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, tương ứng 4,1% vốn điều lệ.
SoftBank
(TBTCO) - Ngày 23/3, Tập đoàn SoftBank Group của Nhật Bản thông báo sẽ bán tới 41 tỷ USD tài sản để tài trợ cho chương trình mua lại cổ phiếu, giảm nợ và tăng dự trữ tiền mặt.