Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mua nợ xấu
Nợ xấu
(TBTCO) - Đến thời điểm này, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã mua 91.314 tỉ đồng nợ xấu.
nợ xấu ngân hàng
(TBTCO) - Điểm trọng yếu của Thông tư 14 là mở ra kỳ vọng mới về tiến trình xử lý nợ xấu của VAMC thông qua việc quy định chi tiết về việc mua lại nợ xấu theo giá thị trường. Tuy nhiên, xem xét vấn đề này, nhà đầu tư chưa nên đặt nhiều kỳ vọng từ đây.
no xau
(TBTCVN) - Nhiều ý kiến cho rằng, Nghị định 34/2015/NĐ-CP vừa mới được ban hành là liệu pháp mới để VAMC có thể hoàn thành sứ mệnh mua nợ xấu tốt hơn. Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác vẫn tỏ ra băn băn khoăn Liệu VAMC đã đầy đủ trợ lực cho hành trình “chinh phục” nợ xấu?
no xau
(TBTCVN) - “Nợ xấu có thể còn tăng trong năm 2015 do quy định phân loại nợ trong Thông tư 02 và 09”, Báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách, trực thuộc Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (VEPR) mới phát hành cho biết.
(TBTCO) - Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa chính thức được cấp vốn 500 tỷ đồng từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ Quốc gia.