Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mua sắm tập trung
mua sắm
(TBTCO) - Tại Anh, đã thành lập cơ quan mua sắm tập trung với mục đích không vì lợi nhuận, đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Chính phủ đưa ra. Qua thống kê cho thấy có năm đã tiết kiệm được 18%, tương đương 2,4 tỷ Bảng thông qua hình thức mua sắm này.
mua sắm tập trung
(TBTCO) - Sau ngày 31/1 hàng năm mà cơ quan tổ chức đơn vị không đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung để gửi cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp gửi đơn vị mua sắm tập trung thì không được phép mua sắm tài sản đó.
TP. Hà Nội thực hiện mua sắm tập trung
(TBTCVN) - Đến thời điểm hiện nay, việc tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng từ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung không còn là chuyện lạ.
mua sắm
(TBTCO) - Bà Trần Thị Huyền là cán bộ thuộc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực của huyện, là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.
Đấu thầu
(TBTCO) - Hà Nội là một trong những tỉnh, thành phố tiên phong thực hiện chủ trương mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Thời gian tới, Hà Nội sẽ thực hiện hiệu quả và thiết thực hơn nữa chủ trương đấu thầu mua sắm tập trung của Chính phủ.
(TBTCO) - Ngày 25/10, đoàn công tác của Bộ Tài chính do ông Bùi Anh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tình hình thực hiện thanh toán theo cơ chế khoán tại các đơn vị sử dụng ngân sách ở Hải Phòng.
chi tien
(TBTCO) - Ngày 10/3, Bộ Y tế tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia, trực thuộc Bộ Y tế.
xe ô tô công
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết đang xây dựng Quyết định thay thế Quyết định 32/2015/QĐ-TTg, trong đó sửa đổi định mức xe ô tô công theo hướng đến năm 2020 giảm khoảng 30-50% số lượng xe đang được trang bị cho các bộ, ngành, địa phương, trừ đơn vị thuộc miền núi, hải đảo, đặc biệt khó khăn.
mua sắm tập trung máy tính
(TBTCO) - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định quy định danh mục tài sản nhà nước (TSNN) thực hiện mua sắm theo phương thức tập trung.