Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mua sắm TSNN theo phương thức tập trung
MSTT
(TBTCO) - Việc thí điểm mua sắm tài sản theo phương thức tập trung (PTTT) đã tiết kiệm cho NSNN hàng trăm tỷ đồng. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định áp dụng phương thức mua sắm này trong cả nước. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn, có hiệu lực từ ngày 10/4 tới.
ô tô công
(TBTCO) - Đây là một quy định mới trong Quyết định quy định mua sắm tài sản nhà nước (TSNN) theo phương thức tập trung vừa được Bộ Tài chính trình lên Chính phủ.