Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mức BB
hệ số tín nhiệm
(TBTCO) - Ngày 21/5/2020, tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings (S&P) thông báo tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BB, triển vọng Ổn định.
fitch giữ nguyên hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam
(TBTCO) - Ngày 8/4/2020, tổ chức Fitch Ratings (“Fitch”) thông báo giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BB và điều chỉnh triển vọng tín nhiệm từ Tích cực sang Ổn định.
nợ công
(TBTCO) - Hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Fitch Ratings ngày 14/5 đã nâng xếp hạng phát hành ngoại tệ dài hạn của Việt Nam (IDR) từ mức “BB-” lên mức “BB”. Triển vọng là “ổn định”.