Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mức chi
hỗ trợ thiên tai
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã xây dung dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn vốn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, nhằm thực hiện công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn này.
Mức chi
(TBTCO) - Chiều ngày 8/7/2019, HĐND TP.Hà Nội khóa XV đã thông qua nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố với 100% đại biểu tán thành. Các mức chi mới chính thức áp dụng từ ngày 1/8/2019.
du lịch nhật bản
(TBTCO) - Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) ngày 21/6 đã công bố Sách trắng du lịch năm 2019.
mức chi hội nghị
(TBTCO) - Chế độ chi hội nghị, khi tổ chức ăn tập trung, định mức nấu ăn tập trung trong 1 ngày/đại biểu có trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước là bao nhiêu?
hội đồng sáng kiến, thông tư số 03/2019/TT-BTC
(TBTCO) - Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến. Theo đó, thông tư quy định không chi quá 500.000 đồng/buổi họp đối với Chủ tịch Hội đồng sáng kiến.
Đại biểu
(TBTCO) - HĐND TP.Hà Nội đã thông qua một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền HĐND thành phố. Với dịp đặc biệt như Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 và ngày Quốc khánh 2/9 sẽ có quà tặng và mức chi cao nhất 1.500.000 đồng/người và 16.000.000 đồng/đơn vị.
tu chu
(TBTCVN) - Thực hiện quyền tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính, các cơ quan hành chính nhà nước hàng năm đã tiết kiệm được hàng tỷ đồng, qua đó có điều kiện để chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động.
khoan
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản về nội dung, chế độ, định mức chi tiêu chung, và định mức chi tiêu trong các ngành, lĩnh vực cụ thể.
du lich nhật bản
(TBTCO) - Việt Nam dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lượng du khách tới Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2017.