Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mục lục ngân sách nhà nước
ngan sach
(TBTCO) - Thông tư số 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành bắt đầu áp dụng từ năm ngân sách 2017.
cục thuế đồng tháp
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện hệ thống lại mục lục ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định mới tại Thông tư 300/2016/TT-BTC.
NSNN
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 300/2016/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
thu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 56/2016-TT-BTC quy định sửa đổi về việc bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
ngân sách nhà nước
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Mục lục Ngân sách nhà nước (NSNN) mới để phù hợp với Luật NSNN năm 2015 và khắc phục tồn tại, hạn chế của hệ thống phân loại ngân sách hiện hành, dự kiến áp dụng từ năm ngân sách 2017.