Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mức lương hàng năm
chuyên gia nước ngoài
(TBTCO) - Chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam tiết lộ mức lương trung bình hằng năm mà họ kiếm được khoảng 90.408 USD, trong đó 31% số người được khảo sát cho biết thu nhập của họ tăng từ 25% trở lên mỗi năm.