Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Mức phí đường bộ
gl
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 108/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1610+800 và trạm thu phí tại Km1667+470, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai.
Cầu Hạc Trì
(TBTCO) - Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 81/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Việt Trì mới, tỉnh Phú Thọ.