Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mục tiêu
anh moi
(TBTCO) - Mục tiêu phấn đấu của tỉnh Bình Dương đến cuối năm 2020, toàn tỉnh giảm 4.556 hộ nghèo, cơ bản không có hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương, không có hộ tái nghèo.
VTB
(TBTCO) - Nhờ đẩy mạnh tái cấu trúc các hoạt động ngân hàng, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho phát triển, kiểm soát hiệu quả chi phí kinh doanh… VietinBank đã cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2020.
Ông Trần Quốc Vượng
(TBTCO) - Trong 5 năm qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 226.560 tỷ đồng.
NTM
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Ong Vuong Dinh Hue
(TBTCO) - Hà Nội đã xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế cho 6 tháng cuối năm để GRDP năm 2020 tăng 5,4%; đặc biệt không điều chỉnh các chỉ tiêu năm 2020.
Cần có giải pháp để thúc đẩy sử dụng hết nguồn vốn đầu tư công.
(TBTCVN) - Đến cuối tháng 6, giải ngân vốn đầu tư công (gồm kế hoạch các năm trước chuyển sang) mới đạt gần 29% kế hoạch.
a
(TBTCO) - Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Theo đó, năm 2020, công ty đặt mục tiêu doanh thu là 59.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 10.690 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt là 5,7% và 1,0% so với năm 2019.
phan
(TBTCVN) - Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam là doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần từ năm 2010, trong đó Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chiếm 65,05% vốn điều lệ.