Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mục tiêu quốc gia
bình lục
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định 584/QĐ-TTg công nhận huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Nông thôn mới
(TBTCO) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020, Hà Nội phấn đấu năm 2020 có số xã đạt chuẩn NTM đạt trên 96%; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn dưới 0,5%. TP.Hà Nội là địa phương tự chủ ngân sách khi thực hiện chương trình này.
Mô hình nuôi bò
(TBTCO) - Nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã được tỉnh Ninh Thuận đầu tư xây dựng các công trình giao thông, y tế, thủy lợi...
xây dựng nông thôn mới
(TBTCO) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiều địa phương không thực hiện quy định về phân cấp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã (các chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững).
agribank
(TBTCO) - Sau gần 10 năm thực hiện cho vay thí điểm Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Agribank đã triển khai cho vay xây dựng nông thôn mới rộng rãi trên toàn quốc, với doanh số đến nay là 2.868.290 tỷ đồng, tại 8.939 xã, với 2.620.578 khách hàng.
Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang
(TBTCO) - Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bắc Giang, tính đến ngày 21/8 vừa qua, đơn vị đã thực hiện giải ngân 41,9 tỷ đồng vốn đầu tư do các bộ, ngành quản lý, đạt 47,5% kế hoạch và 3.587 tỷ đồng vốn đầu tư do địa phương quản lý, đạt 48% kế hoạch.
Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng là một trong những nguyên nhân gây ách tắc
(TBTCVN) - Vốn chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) ước thanh toán 7 tháng năm 2019 được hơn 4.650 tỷ đồng, đạt 25,84% kế hoạch được giao.
dự án
(TBTCO) - Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng ước đạt hơn 26% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, với nguồn vốn trong nước, vốn chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giải ngân đạt rất thấp (hơn 12% kế hoạch). Đa số các địa phương chưa phân bổ vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới.
nông thôn mới
(TBTCO) - Báo cáo Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Tài chính đề nghị rà soát, thu hồi về ngân sách trung ương số vốn còn lại của kế hoạch năm 2019 đến 31/3/2019 chưa phân bổ, trong đó có dự án nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG).