Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Munich Re
chay
(TBTCO) - Theo Công ty tái bảo hiểm Munich Re của Đức, thiên tai đã gây thiệt hại 150 tỷ USD trên toàn cầu trong năm 2019, tăng 10 tỷ USD so với năm 2018.
ảnh
(TBTCO) - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu vừa chính thức công bố đổi tên thành Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC). Việc chuyển đổi từ công ty cổ phần sang tổng công ty là bước tiến quan trọng đánh dấu sự phát triển vượt bậc của GIC về quy mô hoạt động.
(TBTCO) - Nghiên cứu của Munich Re, công ty tái bảo hiểm hàng đầu cho thấy, hàng năm thiệt hại từ lũ lụt chiếm 56% trong tổng thiệt hại rủi ro do thiên tai gây ra tại khu vực Đông Á, nhưng chỉ có 30% thiệt hại có mua bảo hiểm.
(TBTCO) - Theo Swiss Re - Công ty tái bảo hiểm lớn thứ hai thế giới Ấn Độ có tiềm năng lớn cho tái bảo hiểm, nhưng tỷ lệ đã giảm xuống và tại thời điểm này thì nó chỉ hấp dẫn các công ty bảo hiểm chính. Thị trường Trung Quốc đang có sức hấp dẫn đặc biệt đối với các nhà tái bảo hiểm.
(TBTCO) - Hannover Re, Công ty tái bảo hiểm lớn thứ ba trên thế giới cho biết, tỷ lệ bồi thường cho bảo hiểm lũ lụt và mưa đá ở Đức trong năm nay tăng cao. Đây là năm các khoản bồi thường tốn kém nhất trong vòng 30 năm qua.
(TBTCO) - Báo cáo từ Munich Re, công ty tái bảo hiểm lớn nhất thế giới cho thấy, thiệt hại do thảm họa thiên nhiên ở Châu Âu ước tính lên đến 17 tỉ Euro (tương đương 23,2 tỉ USD), trong 9 tháng đầu năm 2013.