Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa năm 2009
dong
(TBTCO) - Giá đồng thế giới đang ở mức thấp nhất kể từ mùa hè năm 2010 và còn tiếp tục giảm. Đó là kết quả điều tra được Văn phòng Tư vấn Thomson Reuters GFMS tại Hội nghị Thường niên của ngành công nghiệp đồng thế giới diễn ra trong tuần qua tại Santiago, Chile.
dn kho khan
(TBTCO) - Theo dự báo của các chuyên gia, năm 2014 khó khăn, thách thức của DN vẫn nhiều hơn các yếu tố thuận lợi. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cơ hội nằm trong những khó khăn và rủi ro, vấn đề nằm ở tự thân DN.
(TBTCO) - "Thương vụ phát hành riêng lẻ tiêu biểu nhất 5 năm 2009 - 2013" là tên gọi đầy đủ của danh hiệu này. Trước đó, thương vụ Bảo Việt - HSBC cũng được bình chọn là một trong 2 thương vụ M&A tiêu biểu của năm tại Diễn đàn M&A 2010.