Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa năm 2015
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Việt Nam đang thực hiện nhiều cải cách tài chính công, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách của Chính phủ.
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) toàn quốc năm 2018 phải trình Quốc hội vào tháng 5/2020. Do đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện trọng trách này.
KBNN
(TBTCVN) - Công tác quản lý và điều hòa ngân quỹ nhà nước (NQNN) luôn đảm bảo sự cân bằng giữa khả năng ngân quỹ với nhu cầu thanh toán, chi trả phát sinh ở mọi thời điểm.
Việc cơ cấu lại thu - chi NSNN theo phân cấp ngân sách
(TBTCVN) - Phân cấp ngân sách nhà nước (NSNN) theo Luật NSNN năm 2015 đã tạo chủ động cho chính quyền địa phương trong quyết định nguồn thu và nhiệm vụ chi.
vương đình huệ
(TBTCO) - Nhiều bộ, địa phương tới nay tiếp tục chưa nộp báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và Báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp (DN) năm 2016 theo quy định, mặc dù lãnh đạo Chính phủ và Bộ Tài chính liên tục thúc giục, đôn đốc.
Các đại biểu tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV chiều 22/5
(TBTCVN) - Chiều 22/5, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015.
BTC
(TBTCO) - Chiều 17/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến lần thứ 2 về quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015. Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận, UBTVQH đã thống nhất trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN 2015.
SCIC
(TBTCO) - Tại báo cáo vừa được Bộ Tài chính công bố, năm 2015, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đạt tổng doanh thu hợp nhất 10.639 tỷ đồng, tăng 52%, lợi nhuận trước thuế đạt 8.678 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2014.
tài sản doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Theo báo cáo của Chính phủ gửi tới các đại biểu Quốc hội, tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2015, cả nước có 652 DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tổng tài sản của các DN này đạt 3.043.687 tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2014.